> Seznam skript
Skripta je možno osobně zakoupit v suterénu PEF
nebo
Objednat přes e-shop
https://eshop.czu.cz/
službu zajišuje Studijní a informační centrum ČZU v Praze
Mgr. Žaneta Koudelová
tel.: 224 383 552
e-mail: koudelovaz@sic.czu.cz
 
 
Objednávky příruček pro přijímací řízení na PEF ČZU v Praze – bakalářské studium
novakp@pef.czu.cz