Skripta a ostatní publikace:
 
Skripta a publikace, jejich× prodej zajišŁuje Reprografické studio,
naleznete v SEZNAMU.
 
M¨×ete je zakoupit osobný v Reprografickém studiu
(PEF – starý vchod – suterén)
 
Literaturu pro p°ijímací °ízení na PEF ╚ZU v Praze
si také m¨×ete nechat zaslat na dobírku
novakp@pef.czu.cz
 
Ostatní publikace a skripta lze objednat p°es ╚ZUeshop
https://eshop.czu.cz/
slu×bu zajišŁuje Knihovna ╚ZU
 
tel.: 224 384 003
tel.: 224 384 027
e-mail: eshop@czu.cz