Kontakt:
 
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Reprografické studio
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
 
Suterén Provozně ekonomické fakulty
(starý vchod)
 
tel.: 224 382 401
fax: 224 382 402
 
Plánek areálu ČZU v Praze