Vazba a tisk závěrečných prací:
bakalářské, diplomové, disertační…
     
Vazbu a tisk závěrečných prací lze zadat pouze osobně.
Telefonické nebo emailové objednávky nejsou přijímány.  
 
K tisku požadujeme soubory ve formátu pdf.
     
Ceník a další informace jsou dostupné v letáku