Aktuality:

Provozní doba od 25. 5. do 10. 7.
otevřeno pouze pro tisk, vazbu a výdej BP, DP a prodej skript

V souvislosti s Rozhodnutím rektora č. 13/2020
je vstup do fakulty - Reprografického studia omezen
a bude organizován zaměstnanci PEF ČZU u hlavního vchodu
do fakulty (kde pro vstup volejte 224 382 401 nebo 224 383 535).
Vstup pouze se zakrytými ústy a nosem (rouška, ústenka,
respirátor...), v budově dodržujte rozestupy 2 metry.
Zákazníci po vstupu provedou dezinfekci rukou a obdrží formulář
„čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění“. Po jeho vyplnění budou postupně, v závislosti
na počtu přítomných osob, vpouštěni do prostor
Reprografického studia.

Po - Čt 8.00 - 14.00 (14.00 - 15.00 pouze výdej po předchozí domluvě)
8.00 - 12.00  

Příjem zakázek tisku a vazby závěrečných prací pouze osobně
(pořadí dle pozice ve frontě, žádné pořadníky), platba hotově nebo kartou.

 

Operating hours 25.5.-10.7.
We provide only printing, binding of Bachelor/Diploma Thesis
and Textbooks sale

In connection with the Rector's Decision No. 13/2020 admission
to the faculty and Copy Centre is limited and will be organized
by FEM CZU staff at the main entrance to the building
(For access call 224 382 401 or 224 383 535.).
Entry is allowed only with covered mouth and nose (mask, respirator).
It is necessary to maintain a distance of 2 meters between individuals
and disinfect the hands with disinfectants provided by CZU after entry.
You will receive the „Declaration of honour about no-symptoms-exist
of viral infection diseases“ to sign. Afterwards you will be allowed
to entry. Access also depends on number of customers who
are currently present.


Monday- Thursday 8.00 - 14.00 (14.00 - 15.00 only pick up by prior arrangement
Friday 8.00 - 12.00  

We receipt orders for printing and binding of Final Thesis only in person.
Order is given by the position in the queue, no waiting list.
Payment is possible in cash or by card.

.

 

 


Literatura pro přípravu k přijímacím zkouškám
Bakalářské studium
Matematika – příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze
  str. 151, 111 Kč, ISBN 978-80-213-2136-6
 
Cizí jazyk – příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze
  str. 113, 99 Kč, ISBN 978-80-213-2899-0
   
Systém studia a přijímací řízení – Bakalářské obory
  str. 67, 30 Kč, ISBN 978-80-213-3006-1
   
 
Dále lze zakoupit Studijní plány PEF 2019/2020,
str. 109, 49 Kč, ISBN 978-80-213-2944-7,
ve kterých naleznete základní informace o studiu,
přehled oborů a studijní plány jednotlivých oborů.
 
Publikace lze osobně zakoupit v Reprografickém studiu PEF ČZU v Praze nebo písemně objednat na dobírku na novakp@pef.czu.cz nebo
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Reprografické studio
Kamýcká 129
165 00 Praha-Suchdol
 
Telefonické objednávky nejsou přijímány.
 

Cena zasílaných publikací bude zvýšena
o poštovné a balné ve výši 150 Kč.

 
Výše uvedené brožury zasíláme pouze po ČR.