SEZNAM SKRIPT – Aktualizace 23. 01. 2023
šedě označené tituly – poslední kusy na dotaz
Název Autor  Cena 
1Cizí jazyk – příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze Kučírková a kolektiv      99 Kč
1Matematika – příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze Šařec, Šařecová    121 Kč
Accounting Theory – Lectures and Seminars Stárová    170 Kč
Agroturistika Pourová      83 Kč
Aspects and Trends of Current ICT Development kolektiv    102 Kč
Aspekty a trendy současného rozvoje ICT I kolektiv      96 Kč
Aspekty a trendy současného rozvoje ICT II – Kancelář on-line kolektiv    110 Kč
Aspekty a trendy současného rozvoje ICT III – e-Business kolektiv    106 Kč
Atmosférické procesy Soukupová    161 Kč
Biologické základy chovu hospodářských zvířat Jílek, kolektiv    147 Kč
Biologické základy chovu zvířat Koudela, Jílek      93 Kč
Business Intelligence Tyrychtr      92 Kč
Commercial and Civil Law Janků    121 Kč
Cvičebnice z makroekonomie otevřené ekonomiky Svoboda, Stará, Soukup, Severová, Hrdlička, Brčák      86 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie Urbánková, Stará      90 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie I Brčák, Severová, Stará, Svoboda      81 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie II Brčák, Severová, Stará, Svoboda      87 Kč
Cvičebnice z předmětu architektura počítačů Vynikarová, Buchtela      46 Kč
Cvičebnice z předmětu výpočetní systémy Buchela, Vynikarová      78 Kč
Cvičení z ekonometrie Šobrová, Peterová, Malý, Kroupová, Hálová, Čechura      77 Kč
Cvičení z ekonomiky odvětví Peterová, Malý      61 Kč
Cvičení z ekonomiky veřejného sektoru Žáková Kroupová, Slaboch    118 Kč
Cvičení z metod operační a systémové analýzy Kosková, Získal    125 Kč
Cvičení z nelineárního programování Dömeová, Hlavatý      73 Kč
Cvičení z teorie účetnictví Čermáková    175 Kč
Cvičení z účetní závěrky Hinke, Kynclová    131 Kč
Cvičení z účetnictví Šišková    105 Kč
Cvičení z účetnictví nevýdělečných organizací Čermáková, Krejčí    143 Kč
Cvičení z účetnictví pro podnikatele kolektiv    167 Kč
Cvičení z účetnictví pro podnikatele (TF-OPT) 2015 Čermáková, Březina, Seidl, Hinke, Stárová    123 Kč
Cvičení ze statistiky I Prášilová, Zeipelt      97 Kč
Cvičení ze statistiky II Prášilová, Zeipelt      94 Kč
Cvičení ze základů právních nauk Štědroň      42 Kč
Cvičení ze základů právních nauk Štědroň      83 Kč
Český jazyk II Kšandová      87 Kč
Člověk v krizi Dvořák, Sýkora    103 Kč
Daňová teorie a politika Březina      65 Kč
Database Systems Merunka    116 Kč
Determinanty pracovního chování – I. část Kolman, Brožová, Michálek, Chamoutová      50 Kč
Determinanty pracovního chování – II. část Kolman      91 Kč
Deutsch für Agrarmanager Dvořáková    101 Kč
Deutsch für das Kombinierte Studium 3 Dvořáková      60 Kč
Distribuční úlohy I Kosková      55 Kč
Dovednosti v řízení Hron, kolektiv    139 Kč
Dovednosti v řízení Traxler, Hron    141 Kč
Duševní hygiena, psychologie zdraví Chamoutová, Chamoutová    154 Kč
Ekonometrie Tvrdoň    184 Kč
Ekonomické aspekty veřejného sektoru Kroupová    105 Kč
Ekonomicko matematické metody II Brožová, Získal      50 Kč
Ekonomicko matematické metody II – Studijní texty pro distanční studium Havlíček, Získal    117 Kč
Ekonomicko-matematické metody Šubrt, kolektiv    378 Kč
Ekonomika agrárního sektoru (PaE, PaA) Svatoš a kolektiv    110 Kč
Ekonomika agrárního sektoru (PaE-KS) Landová, Boháčková    111 Kč
Ekonomika podniků (PaA, VSRR) Rosochatecká, Žídková    103 Kč
Ekonomika podniků (PaE, TF) Rosochatecká, kolektiv    152 Kč
Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů Peterová    142 Kč
Empirical Research in Economics Bubáková    158 Kč
Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část II. Majer, Majerová      93 Kč
English for Business and Correspondence Kučírková      98 Kč
English for Finance Hojdarová      86 Kč
English for the Environment Romová    107 Kč
English for the European Union Janouškovcová    105 Kč
English in Agriculture Stonavská    181 Kč
Essential of Juridical Sciences Řezníková, Borská    141 Kč
Essentials of Diplomacy Wurst Hašová, Čmejrek      75 Kč
Essentials of International Trade Tanner, Smutka, Maitah, Beneš    110 Kč
Etnické minority v Evropě Kokaisl    160 Kč
Evropská integrace Boháčková      56 Kč
Evropská integrace Landová, Smutka, Boháčková    134 Kč
Evropská integrace a environmentální ekonomika Tomšík    132 Kč
Evropské obchodní právo Janků    172 Kč
Filosofické listy II Bígl, Bělohoubek, Bradáčová, Hauzer      86 Kč
Filosofie I Bígl, Hauzer      73 Kč
Filosofie II Bígl, Hauzer      92 Kč
Finance v České republice Beranová, Pfeiferová      95 Kč
Finanční a pojistná matematika Prášilová, Macháček, Jindrová, Hlavsa    151 Kč
Finanční právo po rekodifikaci práva k 1. 1. 2014 Cvik      68 Kč
Firma a lidský kapitál Severová    114 Kč
Fundamentals of Law Štědroň    106 Kč
Geografické informační systémy a zpracování obrazů Klimešová      53 Kč
Geografie náboženství Kokaisl    129 Kč
GIS Technology Courses Klimešová    119 Kč
Herbologie – Plevele a jejich regulace Kohout a kolektiv      60 Kč
Hodnocení podnikatelské činnosti – metodická část Brožová, Boháčková      66 Kč
Hospodářská politika Malý      91 Kč
Chování člověka v krizových situacích Kebza      72 Kč
Chování spotřebitele při nákupu potravin Hes, kolektiv    281 Kč
I.S. Development Merunka    158 Kč
IAS/IFRS a hodnocení výkonosti podniku Hinke    270 Kč
IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku Hinke    315 Kč
Information Systems Quality Rating Vaníček    102 Kč
International Accounting Standards IFRS Stárová    120 Kč
Introduction to Law Štědroň    134 Kč
Investiční bankovnictví Pfeiferová, Ulrich      91 Kč
Jakost a certifikace potravin Červenka      65 Kč
Jakost a zpeněžování zemědělských komodit Kovářová    149 Kč
Kapitoly z psychologie pro ekonomy – 1. část Kolman      77 Kč
Komunikace mezi kulturami – Psychologie Interkulturních rozdílů Kolman      96 Kč
Komunikace pro ekonomy Pechačová, Natovová      88 Kč
Komunikace v řízení Horáková, Fiedler    108 Kč
Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část I. Majer, Majerová      54 Kč
Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část II. Majer, Majerová      92 Kč
Kybernetika v řízení Hron      89 Kč
Landwirtschaftswörterbuch Prachařová      78 Kč
Lineární programování – cvičebnice Houšková Beránková, Houška      89 Kč
Lineární programování II Houšková Beránková, Houška, Získal      40 Kč
Lineární programování III Houšková Beránková, Dömeová, Získal      36 Kč
Lineární programování V– Lineární optimalizační modely Švasta, Získal      52 Kč
Macroeconomics Maitah    130 Kč
Macroeconomics – Issues and Exercises Maitah    152 Kč
Makroekonomie – Makroekonomický přehled (2. vydání) Stará, Severová, Sekerka, Brčák    324 Kč
Makroekonomie – teorie a praxe (kombinované studium, CZV) Stará, Sekerka, Brčák    235 Kč
Marketing vědy Hes, Skořepa, Linhart    185 Kč
Matematická statistika I Svatošová, Kába      67 Kč
Matematické metody pro statistiky Nešetřilová, Šařecová      87 Kč
Matematické programování I – Nelineární optimalizační modely Brožová      48 Kč
Materiální didaktické prostředky Miller, Slavík      36 Kč
Mathematical Theory of Programs – Part 1 Vaníček      64 Kč
Mathematical Theory of Programs – Part 2 Pergl, Vaníček    124 Kč
Mathematical Theory of Programs – Part 3 Pergl, Vaníček    162 Kč
Measurment and Rating of Information System Quality – Part 1 Vaníček      67 Kč
Measurment and Rating of Information System Quality – Part 3 Vaníček, Struska      83 Kč
Measurment and Rating of Information System Quality – Part 3 Vaníček, Struska      76 Kč
Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů Římovská    167 Kč
Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology Kříž, Kučerová, Hudečková    113 Kč
Metody umělé inteligence Veselý    112 Kč
Mezinárodní ekonomie – cvičebnice Soukup, Burian, Veselá, Severová    115 Kč
Mezinárodní obchodní právo Janků    199 Kč
Microeconomics Procházka    107 Kč
Mikroekonomická analýza – cvičebnice Severová, Stará, Brčák, Křížek, Soukup, Svoboda      81 Kč
Mikroekonomie – teorie a aplikace Svoboda, Severová, Sekerka, Brčák    394 Kč
Mikroekonomie – Základní výpočty a vztahy Šrédl, Soukup, Burianová, Brčák    119 Kč
Místní finance v ČR Pfeiferová, Kukalová    124 Kč
Modely řízení zásob I Beránková, Dőmeová      51 Kč
Modely teorie grafů I Kučera      53 Kč
Moderní společnost a problémy politiky Dostál, Pátek, Kubálek, Čmejrek    104 Kč
Motivace, produktivita a způsob života Gralton, Chýlová, Rymešová, Kolman    149 Kč
Občanské a obchodní právo Kadlecová, Růžičková, Borská, Pikola    157 Kč
Obecná ekonomie Stará    126 Kč
Obecná ekonomie Hřebík    219 Kč
Obchodní bankovnictví Ulrich, Pfeiferová    119 Kč
Obchodní nauka Šálková    172 Kč
Objektově orientovaná tvorba softwaru Pícka, Pergl, Merunka      86 Kč
Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů Pícka, Pergl, Merunka    147 Kč
Objektový přístup v databázových systémech Merunka      81 Kč
Operační systémy II Veselý    188 Kč
Operating Systems Veselý    107 Kč
Organizační chování – podklady ke cvičení Macák      76 Kč
Organizační chování – teoretické podklady Macák, Hron    106 Kč
Personální řízení Horalíková,     164 Kč
Podniková ekonomika a řízení kolektiv    183 Kč
Podnikové řízení Traxler, Hron    126 Kč
Pracovní výkon a kvalita života při práci – I. část Kebza      39 Kč
Pracovní výkon a kvalita života při práci – II. část Kolman      41 Kč
Právní úprava podnikání v zemědělství Bílý      83 Kč
Projektování informačních systémů s UML Vrana      85 Kč
Projektové řízení I Langrová, Šubrt      63 Kč
Projektové řízení II – softwarová podpora Šubrt, Langrová      79 Kč
Projektové řízení III Bartoška, Šubrt      78 Kč
Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií Rymešová, Chamoutová    104 Kč
Příklady a cvičné testy z účetnictví pro podnikatele Kuchařová    142 Kč
Příklady ze statistiky Svatošová    102 Kč
Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova Ševčíková, Lošťák, Hudečková    135 Kč
Relational Database Systems Vostrovský      70 Kč
Reporting Čermáková, Rain    154 Kč
Retailing Šálková    169 Kč
Rozhodovací modely Brožová      53 Kč
Řešené příklady v systému STATISTICA Louda    123 Kč
Řízení administrativních a správních procesů Kříž    113 Kč
Řízení dopravy Štůsek      92 Kč
Řízení lidských zdrojů Horalíková, Fejfaromá    101 Kč
Sbírka příkladů z účetní závěrky Čermáková, Hinke, Kynclová      82 Kč
Selected Chapters from Economics of Entreprenuership – Workbook Havlíková      78 Kč
Simulační modely I Houška      81 Kč
Sociální ekologie I Bělohoubek      71 Kč
Sociální ekologie II Bělohoubek      48 Kč
Sociologie a její aplikace ve veřejné správě Hudečková, Zagata    120 Kč
Software Engineering Vrana      63 Kč
Správní právo prakticky Korcová, Borská, Pikola      93 Kč
Správní řád pro posluchače ČZU Pikola      72 Kč
Statistické metody I Svatošová, Kába    102 Kč
Statistické metody II Svatošová, Kába      89 Kč
Statistické metody v marketingu a obchodu – vybrané přednášky a příklady Šařecová, Brabenec    118 Kč
Statistické metody v příkladech Svatošová, Prášilová    144 Kč
Statistické nástroje ekonomického výzkumu Kába, Svatošová    216 Kč
Statistický software na ČZU kolektiv      86 Kč
Statistics I (CD of book) Hlavsa    101 Kč
Statistika Svatošová, Kába    106 Kč
Statistika a biometrika – přednášky a cvičení pro FAPPZ a ITS Louda, Procházková, Hošková, Šařecová, Brabenec    143 Kč
Statistika I Hošková, Jindrová, Prášilová, Zeipelt    124 Kč
Stochastické modely I Dőmeová      59 Kč
Strategické řízení Hron, Tichá    157 Kč
Strategické řízení pro obor Podnikání a administrativa Zuzák    113 Kč
Strukturní analýza I Švasta, Kučera      41 Kč
Studijní plány PEF 2021/2022 kolektiv      49 Kč
Studijní plány PEF 2022/2023 kolektiv      49 Kč
Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU Michálek, Rymešová, Pechačová      79 Kč
Světová ekonomika a její instituce Tomšík      80 Kč
Systém a správa daní v ČR Kukalová, Moravec, Šulcová-Seidlová    136 Kč
Systém sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v ČR Kukalová, Moravec      98 Kč
Systémová dynamika I Kvasnička, Krejčí      79 Kč
Systémová podpora projektů Langrová, Šubrt    114 Kč
Systémy hromadné obsluhy I Beránková, Dömeová      54 Kč
Technika a technologie pro chov zvířat Andrt      94 Kč
Technika zahraničně-obchodních transakcí Civín    179 Kč
Teoretické základy účetnictví Kuchařová    108 Kč
Teorie informace Veselý    121 Kč
Teorie pravděpodobnosti Kába      62 Kč
Teorie řízení Macák, Hron    112 Kč
Teorie řízení – podklady ke cvičení Macák, Lhotská, Hron    140 Kč
Teorie řízení – příklady a aplikace Lhotská, Macák, Hron      89 Kč
Teorie řízení organizačních systémů Hron, Traxler    146 Kč
Teorie, politika a praxe mezinárodního obchodu Civín    123 Kč
The Basic of Financial and Insurance Mathematics Macháček    133 Kč
Übungsheft Prachařová      44 Kč
Účetní závěrka Lőrinczová, Kynclová      94 Kč
Účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS Stárová    144 Kč
Účetnictví pro podnikatele v účetních schématech Kuchařová    109 Kč
Učící se organizace Tichá    142 Kč
Úvod do psychologické metodologie Pechačová, Kebza      41 Kč
Úvod do sociální politiky Kučerová, Hudečková      89 Kč
Výběr zaměstnanců – metody a postupy Kolman, Chýlová, Michálek, Glosíková      70 Kč
Vybrané aspekty agrárního sektoru ve světě Miffek, Škubna, Steininger, Smutka    126 Kč
Výbrané kapitoly z obecné ekonomie Urbánková, Stará      92 Kč
Vytváření databází v ORACLE Vostrovský      78 Kč
Vytváření spotřebitelské hodnoty Macák    233 Kč
Základní metody operační analýzy Houška, Brožová    133 Kč
Základy antropologie Kokaisl      97 Kč
Základy ekonomických teorií Stará      84 Kč
Základy finančního práva Pikola, Růžičková    123 Kč
Základy marketingu Kvasničková Stanislavská, Štůsek    109 Kč
Základy marketingu v dopravě Štůsek      79 Kč
Základy matematické analýzy a lineární algebry Brožová, Dvořáková      73 Kč
Základy počítačového publikování Vostrovský    154 Kč
Základy podnikové ekonomiky kolektiv autorů    164 Kč
Základy právních nauk Bílý    154 Kč
Základy řízení Kříž    106 Kč
Základy účetnictví Čermáková, Stárová, Valder      98 Kč
Základy veřejného a soukromého práva Štědroň, Světlíková, Hájková, Jansa, Pikola    150 Kč
Zdroje a limity růstu agrárního sektoru Čechura    368 Kč
Země Afrického rohu – Problémy a perspektivy Kuna    216 Kč
Zemědělská ekonomika Mach, Pletichová, Homolka    103 Kč
Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce) Vašák, Urban, kolektiv      85 Kč
Zemědělství a venkov v politickém procesu Čmejrek      60 Kč