SEZNAM SKRIPT – Aktualizace 20. 4. 2021
šedě označené tituly – poslední kusy na dotaz
Název Autor  Cena 
1Cizí jazyk – příprana na přijímací zkoušky na PEF ČZU Praze Kučírková a kolektiv        99 Kč
1Matematika – příprana na přijímací zkoušky na PEF ČZU Praze Šařecová, Šařec      111 Kč
1Navazující magisterské studium – příprana na přijímací zkoušky na PEF ČZU Praze Svatošová a kolektiv        95 Kč
Accounting Theory – Lectures and Seminars Stárová      170 Kč
Agroturistika Pourová        83 Kč
Almanach PEF ČZU 1906–2006 kolektiv      109 Kč
Almanach PEF ČZU 1952–2012 kolektiv      190 Kč
Atmosférické procesy (základy meteorologie a klimatologie) Soukupová      161 Kč
Biologické základy chovu hospodářských zvířat        147 Kč
Biologické základy chovu zvířat Koudela, Jílek        93 Kč
Business Intelligence Tyrychtr        92 Kč
Commercial and Civil Law Janků      121 Kč
Cvičebnice z makroekonomie otevřené ekonomiky Brčák, Hrdlička, Severová, Soukup, Stará, Svoboda        86 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie Stará, Urbánková        90 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie I Brčák, Severová, Stará, Svoboda        74 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie II Brčák, Severová, Stará, Svoboda        79 Kč
Cvičebnice z předmětu architektura počítačů Buchtela, Vynikarová        46 Kč
Cvičení z ekonometrie Čechura, Hálová, Žáková Kroupová, Malý, Peterová, Rumánková        77 Kč
Cvičení z ekonomiky odvětví Malý, Peterová        61 Kč
Cvičení z ekonomiky podniků I (TF) Bervidová, Vančurová        80 Kč
Cvičení z ekonomiky veřejného sektoru Žáková Kroupová, Slaboch        94 Kč
Cvičení z ekonomiky veřejného sektoru Žáková Kroupová, Slaboch      102 Kč
Cvičení z metod operační a systémové analýzy Získal, Kosková      125 Kč
Cvičení z nelineárního programování Hlavatý, Dömeová        73 Kč
Cvičení z teorie účetnictví Čermáková      125 Kč
Cvičení z účetní závěrky Kynclová, Hinke      131 Kč
Cvičení z účetnictví Šišková      105 Kč
Cvičení z účetnictví nevýdělečných organizací Čermáková, Krejčí      126 Kč
Cvičení z účetnictví nevýdělečných organizací Čermáková, Krejčí      129 Kč
Cvičení z účetnictví pro podnikatale (TF-OPT) Stárová, Hinke, Čermáková, Březina, Seidl      123 Kč
Cvičení ze statistiky I Prášilová, Zeipelt      107 Kč
Cvičení ze statistiky II Prášilová, Zeipelt        98 Kč
Cvičení ze základů právních nauk Štědroň        42 Kč
Cvičení ze základů právních nauk Štědroň        83 Kč
Český jazyk II Kšandová        87 Kč
Člověk v krizi Sýkora, Dvořák      103 Kč
Daňová teorie a politika Březina        65 Kč
Database Systems Merunka      116 Kč
Determinanty pracovního chování – I. Část Kolman, Brožová, Michálek, Chamoutová        60 Kč
Determinanty pracovního chování – II. část Kolman        91 Kč
Deutsch für Agrarmanager Dvořáková      101 Kč
Deutsch für das kombinierte studium 3 Dvořáková        60 Kč
Distribuční úlohy Kosková        55 Kč
Dovednosti v řízení Hron a kolektiv      139 Kč
Dovednosti v řízení Hron, Traxler      141 Kč
Duševní hygiena, psychologie zdraví Chamoutová, Chamoutová      154 Kč
Ekonometrie Tvrdoň      147 Kč
Ekonomické aspekty veřejného sektoru Kroupová      105 Kč
Ekonomicko matematické metody II Získal Brožová        55 Kč
Ekonomicko matematické metody II – studijní texty pro distanční studium Získal, Havlíček      117 Kč
Ekonomicko-matematické metody Šubrt a kolektiv      378 Kč
Ekonomika agrárního sektoru Svatoš a kolektiv      110 Kč
Ekonomika agrárního sektoru (PaE-KS) Boháčková, Landová      111 Kč
Ekonomika podniků Rosochatecká a kolektiv      141 Kč
Ekonomika podniků Žídková, Rosochatecká      103 Kč
Ekonomika podniků Rosochatecká a kolektiv      152 Kč
Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů Peterová      142 Kč
Empirical Research in Economics Bubáková      158 Kč
Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství, část II. Majerová, Majer        93 Kč
English for Business and Correspondence Kučírková        98 Kč
English for Finance Hojdarová        86 Kč
English for the Environment Romová      107 Kč
English for the European Union Janouškovcová      105 Kč
English in Agriculture Stonavská      181 Kč
Essentials of Diplomacy Čmejrek, Wurst Hašová        75 Kč
Essentials of International Trade Beneš, Maitah, Smutka, Tanner      110 Kč
Etnické minority v Evropě Kokaisl      160 Kč
Evropská integrace Boháčková        56 Kč
Evropská integrace Boháčková, Smutka, Landová      134 Kč
Evropská integrace a environmentální ekonomika Tomšík      109 Kč
Evropská integrace a environmentální ekonomika (pouze KS) Tomšík        94 Kč
Filosofické listy II Hauzer, Bělohoubek, Bradáčová, Bígl        86 Kč
Filosofie I Hauzer, Bígl        73 Kč
Filosofie II Hauzer, Bígl        92 Kč
Final State Examination Booklet 2016/2017 (MSc, BSc)    zdarma 
Finance – příklady Šturcová        63 Kč
Finance v České republice Pfeiferová, Beranová        95 Kč
Finanční a pojistná matematika Prášilová, Macháček, Jindrová, Hlavsa      147 Kč
Finanční právo po rekodifikaci práva k 1. 1. 2014 Cvik        68 Kč
Firma a lidský kapitál Severová      114 Kč
Fundamentals of Law Štědroň      106 Kč
Geografické informační systémy a zpracování obrazů Klimešová        53 Kč
Geografie náboženství Kokaisl      129 Kč
GIS Technology Courses Klimešová      119 Kč
Herbologie (Plevele a jejich regulace) Kohout        60 Kč
Hodnocení podnikatelské činnosti – metodická část Boháčková, Brožová        66 Kč
Hospodářská politika Malý        91 Kč
Chování člověka v krizových situacích Kebza        72 Kč
Chování spotřebitele při nákupu potravin Hes a kolektiv      281 Kč
I.S. Development Merunka      158 Kč
IAS/IFRS a hodnocení výkonosti podniku Hinke      270 Kč
IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku Hinke      315 Kč
Information Systems Quality Rating Vaníček      102 Kč
International Accounting Standards IFRS Stárová      120 Kč
Introduction to Law Štědroň      134 Kč
Investiční bankovnictví Ulrich, Pfeifrová        91 Kč
Jakost a certifikace potravin Červenka        65 Kč
Jakost a zpeněžování zemědělských komodit Kovářová      149 Kč
Kapitoly z psychologie pro ekonomy I. část Kolman        77 Kč
Komunikace mezi kulturami Kolman        96 Kč
Komunikace pro ekonomy Pechačová, Natovová        85 Kč
Komunikace v řízení Fiedler, Horáková      108 Kč
Kultury a organizace – Software lidské mysli Hofstede, Hofstede      149 Kč
Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část I. Majerová, Majer        54 Kč
Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část II. Majerová, Majer        92 Kč
Kybernetika v řízení Hron        89 Kč
Landwirtschaftswörterbuch Prachařová        78 Kč
Lineární programování – cvičebnice Houška, Houšková Beránková        89 Kč
Lineární programování II Získal, Houška, Houšková Beránková        40 Kč
Lineární programování III Získal, Dömeová, Houšková Beránková        36 Kč
Lineární programování V – Lineární optimalizační modely Získal, Švasta        52 Kč
Macroeconomics Maitah      130 Kč
Macroeconomics – Issues and Exercises Maitah      144 Kč
Makroekonomie – makroekonomický přehled (2. vydání) Brčák, Sekerka, Severová, Stará      306 Kč
Makroekonomie – teorie a praxe (kombinované studium, CZV) Brčák, Sekerka, Stará      235 Kč
Marketing vědy Linhart, Skořepa, Hes      193 Kč
Matematická statistika I Kába, Svatošová        67 Kč
Matematické metody pro statistiky Nešetřilová, Šařecová        82 Kč
Matematické programování I – nelineární optimalizační modely Brožová        48 Kč
Materiální didaktické prostředky Slavík, Miller        36 Kč
Mathematical Theory of Programs Vaníček        64 Kč
Mathematical Theory of Programs, Part 2: Computational Complexity Pergl, Vaníček      124 Kč
Mathematical Theory of Programs, Part 3 Pergl, Vaníček      162 Kč
Measurement and Rating of Information Systems Quality 3 Struska, Vaníček        83 Kč
Measurment and Rating of Information Systém Quality, Part 1 Vaníček        67 Kč
Measurment and Rating of Information Systém Quality, Part 3 Struska, Vaníček        76 Kč
Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů Římovská      167 Kč
Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology Hudečková, Kučerová, Kříž      113 Kč
Metody umělé inteligence Veselý      112 Kč
Mezinárodní ekonomie Soukup      310 Kč
Mezinárodní ekonomie – cvičebnice Soukup, Burian, Sluková, Severová      113 Kč
Microeconomics Procházka      107 Kč
Mikroekonomická analýza – cvičebnice Severová, Stará, Brčák, Křížek, Soukup, Svoboda        77 Kč
Mikroekonomie – teorie a aplikace Brčák, Sekerka, Severová, Svoboda      306 Kč
Mikroekonomie – základní výpočty a vztahy Brčák, Burianová, Soukup, Šrédl      119 Kč
Místní finance v ČR Kukalová, Pfeiferová      124 Kč
Modely řízení zásob Dőmeová, Beránková        51 Kč
Modely teorie grafů I Kučera        53 Kč
Moderní společnost a problémy politiky Čmejrek, Kubálek, Pátek, Dostál    
Motivace, produktivita a způsob života Kolman, Rymešová, Chýlová, Gralton      149 Kč
Občanské a obchodní právo Pikola, Borská, Růžičková, Kadlecová      132 Kč
Obecná ekonomie Hřebík      219 Kč
Obchodní bankovnictví Pfeiferová, Ulrich      119 Kč
Obchodní nauka Šálková      186 Kč
Objektově orientovaná tvorba softwaru Merunka, Pergl, Pícka        86 Kč
Objektově orientovaný přístup v projektování inf. systémů Merunka, Pergl, Pícka      147 Kč
Objektový přístup v databázových systémech Merunka        81 Kč
Operační systémy II Veselý      188 Kč
Operating Systems Veselý      107 Kč
Organizační chování – podklady ke cvičení Macák        76 Kč
Organizační chování – teoretické podklady Hron, Macák      106 Kč
Personální řízení Horalíková      164 Kč
Podniková ekonomika a řízení kolektiv      183 Kč
Podnikové řízení Hron, Traxler      126 Kč
Pracovní výkon a kvalita života při práci, I. část Kebza        36 Kč
Pracovní výkon a kvalita života při práci, II. část Kolman        41 Kč
Právní úprava podnikání v zemědělství Bílý        83 Kč
Projektování informačních systémů s UML Vrana        85 Kč
Projektové řízení I Šubrt, Langrová        53 Kč
Projektové řízení II – softwarová podpora Langrová, Šubrt        79 Kč
Projektové řízení III Šubrt, Bartoška        78 Kč
Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií Rymešová, Chamoutová      101 Kč
Příklady a cvičné testy z účetnictví pro podnikatele Kuchařová      142 Kč
Příklady ze statistiky Svatošová      102 Kč
Příručka k výuce politologie Čmejrek a kolektiv        77 Kč
Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova Hudečková, Lošťák, Ševčíková      135 Kč
Relational Database Systems Vostrovský        70 Kč
Reporting Rain, Čermáková      154 Kč
Rozhodovací modely Brožová        53 Kč
Rozhodovací modely (České Budějovice) Vaněčková        33 Kč
Řešené příklady v systému STATISTICA Louda      123 Kč
Řízení administrativních a správních procesů Kříž      113 Kč
Řízení dopravy Štůsek        92 Kč
Řízení lidských zdrojů Fejfarová, Horalíková        89 Kč
Sbírka příkladů z účetní závěrky Kynclová, Hinke, Čermáková        82 Kč
Scičení ze statistiky I Prášilová, Zeipelt      107 Kč
Selected Chapters from Economics of Entreprenuership – Workbook Havlíková        78 Kč
Simulační modely I Houška        81 Kč
Sociální ekologie I Bělohoubek        71 Kč
Sociální ekologie II Bělohoubek        48 Kč
Sociologie a její aplikace ve veřejné správě Hudečková, Zagata      108 Kč
Software Engineering Vrana        63 Kč
Správní právo prakticky Pikola, Borská, Korcová        93 Kč
Správní řád Pikola, Hájková      114 Kč
Správní řád pro posluchače ČZU Pikola        72 Kč
Statistické metody I Svatošová, Kába        96 Kč
Statistické metody II Svatošová, Kába        88 Kč
Statistické metody v marketingu a obchodu – vybrané přednášky a příklady Brabenec, Šařecová      118 Kč
Statistické metody v příkladech Svatošová, Prášilová      138 Kč
Statistické nástroje ekonomického výzkumu Kába, Svatošová      180 Kč
Statistický software na ČZU kolektiv        86 Kč
Statistics I (CD or book) Hlavsa      101 Kč
Statistika Kába, Svatošová      106 Kč
Statistika a biometrika – přednášky a cvičení pro FAPPZ a ITS Brabenec, Šařecová, Hošková, Procházková, Louda      143 Kč
Statistika I Hošková, Jindrová, Prášilová, Zeipelt      123 Kč
Státní závěrečná zkouška 2016/2017 (bakalářská, magisterská)    zdarma 
Stochastické modely I Dőmeová        59 Kč
Strategické řízení Tichá, Hron      157 Kč
Strategické řízení pro obor Podnikání a administrativa Zuzák      113 Kč
Strukturní analýza I Kučera, Švasta        41 Kč
Studijní plány 2020/2021 kolektiv        49 Kč
Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU Pechačová, Rymešová, Michálek        79 Kč
Světová ekonomika a její instituce Tomšík        80 Kč
Systém a správa daní v ČR Kukalová, Moravec, Šulcová-Seidlová      138 Kč
Systém sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v ČR Kukalová, Moravec        93 Kč
Systémová dynamika Krejčí, Kvasnička        79 Kč
Systémová podpora projektů Šubrt, Langrová      114 Kč
Systémy hromadné obsluhy I Dőmeová, Beránková        54 Kč
Technika a technologie pro chov zvířat Andrt        94 Kč
Technika zahraničně-obchodních transakcí Civín      179 Kč
Teoretické základy účetnictví Kuchařová      108 Kč
Teorie firmy (vybrané stati) Severová a kolektiv        96 Kč
Teorie informace Veselý      121 Kč
Teorie pravděpodobnosti Kába        62 Kč
Teorie řízení Hron, Macák      112 Kč
Teorie řízení – podklady ke cvičení Hron, Lhotská, Macák      140 Kč
Teorie řízení – příklady a aplikace Hron, Macák, Lhotská        89 Kč
Teorie řízení organizačních systémů Hron, Traxler      119 Kč
Teorie, politika a praxe mezinárodního obchodu Civín      123 Kč
The Basics of financial and insurance mathematics Macháček      133 Kč
Übungsheft Prachařová        44 Kč
Účetní závěrka Kynclová, Lőrinczová        94 Kč
Účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS Stárová      117 Kč
Účetnictví pro podnikatele Stárová, Čermáková, Hinke, Seidl      129 Kč
Účetnictví pro podnikatele v účetních schématech Kuchařová      105 Kč
Učící se organizace Tichá      142 Kč
Úvod do psychologické metodologie Kezba, Pechačová        41 Kč
Úvod do sociální politiky Hudečková, Kučerová        89 Kč
Úvod do umělé inteligence Veselý      144 Kč
Výběr zaměstnanců – metody a postupy Kolman, Chýlová, Michálek, Glosíková        82 Kč
Vybrané aspekty agrárního sektoru ve světě Smutka, Steininger, Škubna, Miffek      126 Kč
Vybrané kapitoly z obecné ekonomie Stará, Urbánková        92 Kč
Vytváření databází v ORACLE Vostrovský        58 Kč
Vytváření spotřebitelské hodnoty Macák      233 Kč
Základní metody operační analýzy Brožová, Houška      133 Kč
Základy antropoligie Kokaisl        97 Kč
Základy ekonomických teorií Stará        84 Kč
Základy finančního práva Růžičková, Pikola      123 Kč
Základy marketingu Štůsek, Kvasničková Stanislavská      109 Kč
Základy marketingu v dopravě Štůsek        79 Kč
Základy matematické analýzy a lineární algebry Brožová, Dvořáková        57 Kč
Základy počítačového publikování Vostrovský      154 Kč
Základy podnikové ekonomiky kolektiv      129 Kč
Základy právních nauk Bílý      154 Kč
Základy řízení Kříž      106 Kč
Základy účetnictví Valder, Stárová, Čermáková        98 Kč
Základy veřejného a soukromého práva Pikola, Jansa, Hájková, Světlíková, Štědroň      150 Kč
Zdroje a limity růstu agrárního sektoru Čechura      368 Kč
Země Afrického rohu – Problémy a pespektivy Kuna      216 Kč
Zemědělská ekonomika Homolka, Pletichová, Mach      103 Kč
Zemědělské systémy II. Urban, Vašák a kolektiv        85 Kč
Zemědělství a venkov v politickém procesu Čmejrek        60 Kč