SEZNAM SKRIPT – Aktualizace 17. 04. 2023
šedě označené tituly – poslední kusy na dotaz
Název Autor  Cena 
1Cizí jazyk – příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze Kučírková a kolektiv     99 Kč
1Matematika – příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze Šařec, Šařecová   121 Kč
Accounting Theory – Lectures and Seminars Stárová   170 Kč
Agroturistika Pourová     83 Kč
Aspects and Trends of Current ICT Development kolektiv   102 Kč
Aspekty a trendy současného rozvoje ICT I kolektiv     96 Kč
Aspekty a trendy současného rozvoje ICT II – Kancelář on-line kolektiv   110 Kč
Aspekty a trendy současného rozvoje ICT III – e-Business kolektiv   106 Kč
Atmosférické procesy Soukupová   161 Kč
Biologické základy chovu hospodářských zvířat Jílek, kolektiv   147 Kč
Biologické základy chovu zvířat Koudela, Jílek     93 Kč
Business Intelligence Tyrychtr     92 Kč
Business Law in Practice Řezníková, Borská   157 Kč
Commercial and Civil Law Janků   121 Kč
Cvičebnice z makroekonomie otevřené ekonomiky Svoboda, Stará, Soukup, Severová, Hrdlička, Brčák     86 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie Urbánková, Stará     90 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie I Brčák, Severová, Stará, Svoboda     81 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie II Brčák, Severová, Stará, Svoboda     89 Kč
Cvičebnice z obecné ekonomie II – pro studijní programy EAM a PAA kolektiv     96 Kč
Cvičebnice z předmětu architektura počítačů Vynikarová, Buchtela     46 Kč
Cvičebnice z předmětu výpočetní systémy Buchela, Vynikarová     78 Kč
Cvičení z ekonometrie Šobrová, Peterová, Malý, Kroupová, Hálová, Čechura     77 Kč
Cvičení z ekonomiky odvětví Peterová, Malý     61 Kč
Cvičení z ekonomiky veřejného sektoru Žáková Kroupová, Slaboch   118 Kč
Cvičení z metod operační a systémové analýzy Kosková, Získal   125 Kč
Cvičení z nelineárního programování Dömeová, Hlavatý     73 Kč
Cvičení z teorie účetnictví Čermáková   140 Kč
Cvičení z účetní závěrky Hinke, Kynclová   131 Kč
Cvičení z účetnictví Šišková   105 Kč
Cvičení z účetnictví nevýdělečných organizací Čermáková, Vostrovská   142 Kč
Cvičení z účetnictví pro podnikatele kolektiv   167 Kč
Cvičení z účetnictví pro podnikatele (TF-OPT) 2015 Čermáková, Březina, Seidl, Hinke, Stárová   123 Kč
Cvičení ze statistiky I Prášilová, Zeipelt     97 Kč
Cvičení ze statistiky I Prášilová, Zeipelt   100 Kč
Cvičení ze statistiky II Prášilová, Zeipelt     94 Kč
Cvičení ze základů právních nauk Štědroň     42 Kč
Cvičení ze základů právních nauk Štědroň     83 Kč
Český jazyk II Kšandová     87 Kč
Člověk v krizi Dvořák, Sýkora   103 Kč
Daňová teorie a politika Březina     65 Kč
Database Systems Merunka   116 Kč
Determinanty pracovního chování – I. část Kolman, Brožová, Michálek, Chamoutová     50 Kč
Determinanty pracovního chování – II. část Kolman     91 Kč
Deutsch für Agrarmanager Dvořáková   101 Kč
Deutsch für das Kombinierte Studium 3 Dvořáková     60 Kč
Distribuční úlohy I Kosková     55 Kč
Dovednosti v řízení Hron, kolektiv   139 Kč
Dovednosti v řízení Traxler, Hron   141 Kč
Duševní hygiena, psychologie zdraví Chamoutová, Chamoutová   154 Kč
Ekonometrie Tvrdoň   184 Kč
Ekonomické aspekty veřejného sektoru Kroupová   105 Kč
Ekonomicko matematické metody II Brožová, Získal     50 Kč
Ekonomicko matematické metody II – Studijní texty pro distanční studium Havlíček, Získal   117 Kč
Ekonomicko-matematické metody Šubrt, kolektiv   378 Kč
Ekonomika agrárního sektoru (PaE, PaA) Svatoš a kolektiv   110 Kč
Ekonomika agrárního sektoru (PaE-KS) Landová, Boháčková   111 Kč
Ekonomika podniků (PaA, VSRR) Rosochatecká, Žídková   103 Kč
Ekonomika podniků (PaE, TF) Rosochatecká, kolektiv   152 Kč
Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů Peterová   142 Kč
Empirical Research in Economics Bubáková   158 Kč
Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část II. Majer, Majerová     93 Kč
English for Business and Correspondence Kučírková     98 Kč
English for Finance Hojdarová     86 Kč
English for the Environment Romová   107 Kč
English for the European Union Janouškovcová   105 Kč
English in Agriculture Stonavská   181 Kč
Essential of Juridical Sciences Řezníková, Borská   141 Kč
Essentials of Diplomacy Wurst Hašová, Čmejrek     75 Kč
Essentials of International Trade Tanner, Smutka, Maitah, Beneš   110 Kč
Etnické minority v Evropě Kokaisl   160 Kč
Evropská integrace Boháčková     56 Kč
Evropská integrace Landová, Smutka, Boháčková   134 Kč
Evropská integrace a environmentální ekonomika Tomšík   132 Kč
Evropské obchodní právo Janků   172 Kč
Evropské projekty Kvasnička, Havlíček   122 Kč
Filosofické listy II Bígl, Bělohoubek, Bradáčová, Hauzer     86 Kč
Filosofie I Bígl, Hauzer     73 Kč
Filosofie II Bígl, Hauzer     92 Kč
Finance v České republice Beranová, Pfeiferová     95 Kč
Finanční a pojistná matematika Prášilová, Macháček, Jindrová, Hlavsa   151 Kč
Finanční právo po rekodifikaci práva k 1. 1. 2014 Cvik     68 Kč
Firma a lidský kapitál Severová   114 Kč
Fundamentals of Law Štědroň   106 Kč
Geografické informační systémy a zpracování obrazů Klimešová     53 Kč
Geografie náboženství Kokaisl   129 Kč
GIS Technology Courses Klimešová   119 Kč
Herbologie – Plevele a jejich regulace Kohout a kolektiv     60 Kč
Hodnocení podnikatelské činnosti – metodická část Brožová, Boháčková     66 Kč
Hospodářská politika Malý     91 Kč
Chování člověka v krizových situacích Kebza     72 Kč
Chování spotřebitele při nákupu potravin Hes, kolektiv   281 Kč
I.S. Development Merunka   158 Kč
IAS/IFRS a hodnocení výkonosti podniku Hinke   270 Kč
IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku Hinke   315 Kč
Information Systems Quality Rating Vaníček   102 Kč
International Accounting Standards IFRS Stárová   120 Kč
Introduction to Law Štědroň   134 Kč
Investiční bankovnictví Pfeiferová, Ulrich     91 Kč
Jakost a certifikace potravin Červenka     65 Kč
Jakost a zpeněžování zemědělských komodit Kovářová   149 Kč
Kapitoly z psychologie pro ekonomy – 1. část Kolman     77 Kč
Kapitoly z teorie firmy kolektiv autorů   152 Kč
Komunikace mezi kulturami – Psychologie Interkulturních rozdílů Kolman     96 Kč
Komunikace pro ekonomy Pechačová, Natovová     88 Kč
Komunikace v řízení Horáková, Fiedler   108 Kč
Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část I. Majer, Majerová     54 Kč
Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství – část II. Majer, Majerová     92 Kč
Kybernetika v řízení Hron     89 Kč
Landwirtschaftswörterbuch Prachařová     78 Kč
Lineární programování – cvičebnice Houšková Beránková, Houška     89 Kč
Lineární programování II Houšková Beránková, Houška, Získal     40 Kč
Lineární programování III Houšková Beránková, Dömeová, Získal     36 Kč
Lineární programování V– Lineární optimalizační modely Švasta, Získal     52 Kč
Macroeconomics Maitah   130 Kč
Macroeconomics – Issues and Exercises Maitah   152 Kč
Makroekonomie – Makroekonomický přehled (2. vydání) Stará, Severová, Sekerka, Brřák   351 Kč
Makroekonomie – teorie a praxe (kombinované studium, CZV) Stará, Sekerka, Brčák   235 Kč
Marketing vědy Hes, Skořepa, Linhart   185 Kč
Matematická statistika I Svatošová, Kába     67 Kč
Matematické metody pro statistiky Nešetřilová, Šařecová     87 Kč
Matematické programování I – Nelineární optimalizační modely Brožová     48 Kč
Materiální didaktické prostředky Miller, Slavík     36 Kč
Mathematical Theory of Programs – Part 1 Vaníček     64 Kč
Mathematical Theory of Programs – Part 2 Pergl, Vaníček   124 Kč
Mathematical Theory of Programs – Part 3 Pergl, Vaníček   162 Kč
Measurment and Rating of Information System Quality – Part 1 Vaníček     67 Kč
Measurment and Rating of Information System Quality – Part 3 Vaníček, Struska     83 Kč
Measurment and Rating of Information System Quality – Part 3 Vaníček, Struska     76 Kč
Metodické postupy v projektování podnikatelských projektů Římovská   167 Kč
Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology Kříž, Kučerová, Hudečková   113 Kč
Metody umělé inteligence Veselý   112 Kč
Mezinárodní ekonomie – cvičebnice Soukup, Burian, Veselá, Severová   115 Kč
Mezinárodní obchodní právo Janků   199 Kč
Microeconomics Procházka   107 Kč
Mikroekonomická analýza – cvičebnice Severová, Stará, Brčák, Křížek, Soukup, Svoboda     81 Kč
Mikroekonomie – teorie a aplikace Svoboda, Severová, Sekerka, Brčák   394 Kč
Mikroekonomie – Základní výpočty a vztahy Šrédl, Soukup, Burianová, Brčák   119 Kč
Místní finance v ČR Kukalová, Pfeiferová   136 Kč
Modely řízení zásob I Beránková, Dőmeová     51 Kč
Modely teorie grafů I Kučera     53 Kč
Moderní společnost a problémy politiky Dostál, Pátek, Kubálek, Čmejrek   104 Kč
Motivace, produktivita a způsob života Gralton, Chýlová, Rymešová, Kolman   149 Kč
Občanské a obchodní právo Kadlecová, Růžičková, Borská, Pikola   157 Kč
Obecná ekonomie Stará   126 Kč
Obecná ekonomie Hřebík   219 Kč
Obchodní bankovnictví Ulrich, Pfeiferová   119 Kč
Obchodní nauka Šálková   198 Kč
Objektově orientovaná tvorba softwaru Pícka, Pergl, Merunka     86 Kč
Objektově orientovaný přístup v projektování informačních systémů Pícka, Pergl, Merunka   147 Kč
Objektový přístup v databázových systémech Merunka     81 Kč
Operační systémy II Veselý   188 Kč
Operating Systems Veselý   107 Kč
Organizační chování – podklady ke cvičení Macák     76 Kč
Organizační chování – teoretické podklady Macák, Hron   106 Kč
Personální řízení Horalíková,    164 Kč
Podniková ekonomika a řízení kolektiv   183 Kč
Podnikové řízení Traxler, Hron   126 Kč
Pracovní kapitál podniku a možnosti jeho řízení Toušek   118 Kč
Pracovní výkon a kvalita života při práci – I. část Kebza     39 Kč
Pracovní výkon a kvalita života při práci – II. část Kolman     41 Kč
Právní úprava podnikání v zemědělství Bílý     83 Kč
Projektování informačních systémů s UML Vrana     85 Kč
Projektové řízení I Langrová, Šubrt     63 Kč
Projektové řízení II – softwarová podpora Šubrt, Langrová     79 Kč
Projektové řízení III Bartoška, Šubrt     78 Kč
Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií Rymešová, Chamoutová   104 Kč
Příklady a cvičné testy z účetnictví pro podnikatele Kuchařová   142 Kč
Příklady ze statistiky Svatošová   102 Kč
Regionalistika, regionální rozvoj a rozvoj venkova Ševčíková, Lošťák, Hudečková   135 Kč
Relational Database Systems Vostrovský     70 Kč
Reporting Čermáková, Rain   154 Kč
Retailing Šálková   169 Kč
Rozhodovací modely Brožová     53 Kč
Řešené příklady v systému STATISTICA Louda   123 Kč
Řízení administrativních a správních procesů Kříž   113 Kč
Řízení dopravy Štůsek     92 Kč
Řízení lidských zdrojů Fejfarová, Horalíková   106 Kč
Sbírka příkladů z účetní závěrky Čermáková, Hinke, Kynclová     82 Kč
Selected Chapters from Economics of Entreprenuership – Workbook Havlíková     78 Kč
Simulační modely I Houška     81 Kč
Sociální ekologie I Bělohoubek     71 Kč
Sociální ekologie II Bělohoubek     48 Kč
Sociologie a její aplikace ve veřejné správě Hudečková, Zagata   120 Kč
Software Engineering Vrana     63 Kč
Správní právo prakticky Korcová, Borská, Pikola     93 Kč
Správní řád pro posluchače ČZU Pikola     72 Kč
Statistické metody I Svatošová, Kába   102 Kč
Statistické metody II Svatošová, Kába     89 Kč
Statistické metody v marketingu a obchodu – vybrané přednášky a příklady Šařecová, Brabenec   118 Kč
Statistické metody v příkladech Svatošová, Prášilová   144 Kč
Statistické nástroje ekonomického výzkumu Kába, Svatošová   254 Kč
Statistický software na ČZU kolektiv     86 Kč
Statistics I (CD of book) Hlavsa   101 Kč
Statistika Svatošová, Kába   106 Kč
Statistika a biometrika – přednášky a cvičení pro FAPPZ a ITS Louda, Procházková, Hošková, Šařecová, Brabenec   143 Kč
Statistika I Hošková, Jindrová, Prášilová, Zeipelt   124 Kč
Stochastické modely I Dőmeová     59 Kč
Strategické řízení Hron, Tichá   157 Kč
Strategické řízení pro obor Podnikání a administrativa Zuzák   113 Kč
Strukturní analýza I Švasta, Kučera     41 Kč
Studijní plány PEF 2021/2022 kolektiv     49 Kč
Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU Pechačová, Rymešová, Michálek     79 Kč
Světová ekonomika a její instituce Tomšík     80 Kč
Systém a správa daní v ČR Kukalová, Moravec, Šulcová-Seidlová   136 Kč
Systém sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v ČR Kukalová, Moravec     98 Kč
Systémová dynamika I Kvasnička, Krejčí     79 Kč
Systémová podpora projektů Langrová, Šubrt   114 Kč
Systémy hromadné obsluhy I Beránková, Dömeová     54 Kč
Technika a technologie pro chov zvířat Andrt     94 Kč
Technika zahraničně-obchodních transakcí Civín   179 Kč
Teoretivké základy účetnictví Kuchařová   148 Kč
Teorie informace Veselý   121 Kč
Teorie pravděpodobnosti Kába     62 Kč
Teorie řízení Macák, Hron   112 Kč
Teorie řízení – podklady ke cvičení Macák, Lhotská, Hron   140 Kč
Teorie řízení – příklady a aplikace Lhotská, Macák, Hron     89 Kč
Teorie řízení organizačních systémů Hron, Traxler   146 Kč
Teorie, politika a praxe mezinárodního obchodu Civín   123 Kč
The Basic of Financial and Insurance Mathematics Macháček   133 Kč
Übungsheft Prachařová     44 Kč
Účetní závěrka Lőrinczová, Kynclová     94 Kč
Účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS Stárová   144 Kč
Účetnictví pro podnikatele v účetních schématech Kuchařová   120 Kč
Učící se organizace Tichá   142 Kč
Úvod do psychologické metodologie Pechačová, Kebza     41 Kč
Úvod do sociální politiky Kučerová, Hudečková     89 Kč
Výběr zaměstnanců – metody a postupy Kolman, Chýlová, Michálek, Glosíková     70 Kč
Vybrané aspekty agrárního sektoru ve světě Miffek, Škubna, Steininger, Smutka   126 Kč
Výbrané kapitoly z obecné ekonomie Urbánková, Stará     92 Kč
Vytváření databází v ORACLE Vostrovský     78 Kč
Vytváření spotřebitelské hodnoty Macák   233 Kč
Základní metody operační analýzy Houška, Brožová   133 Kč
Základy antropologie Kokaisl     97 Kč
Základy ekonomických teorií Stará     84 Kč
Základy finančního práva Pikola, Růžičková   123 Kč
Základy marketingu Kvasničková Stanislavská, Štůsek   109 Kč
Základy marketingu v dopravě Štůsek     79 Kč
Základy matematické analýzy a lineární algebry Brožová, Dvořáková     73 Kč
Základy počítačového publikování Vostrovský   154 Kč
Základy podnikové ekonomiky kolektiv autorů   164 Kč
Základy právních nauk Bílý   154 Kč
Základy řízení Kříž     90 Kč
Základy účetnictví Čermáková, Stárová, Valder     98 Kč
Základy veřejného a soukromého práva Štědroň, Světlíková, Hájková, Jansa, Pikola   150 Kč
Zdroje a limity růstu agrárního sektoru Čechura   368 Kč
Země Afrického rohu – Problémy a perspektivy Kuna   216 Kč
Zemědělská ekonomika Mach, Pletichová, Homolka   103 Kč
Zemědělské systémy II. (Rostlinná produkce) Vašák, Urban, kolektiv     85 Kč
Zemědělství a venkov v politickém procesu Čmejrek     60 Kč